Funksjonalitet i Digipost

Majoriteten av funksjonaliten i Digipost er enkel å forstå for både avsendere og mottakere. Men noe funksjonalitet er mer kompleks og krever en beskrivelse. Denne seksjonen av Digipost plattform sidene beskriver slik funksjonalitet på et mer detaljert nivå slik at (primært) avsendere og integrasjonspartnere forstår formål og flyt som ligger bak den tekniske dokumentasjonen.

Følgende funksjonalitet er beskrevet: