Utsendelse av HTML dokumenter

I Digipost er det mulig å sende diverse filtyper. Utsendelse av HTML dokumenter er tillatt i Digipost og er typisk det formatet som egner seg best for visning av innhold på internett. Men pga. sikkerhetshensyn er det ikke tillatt å sende hva som helst av innhold i et HTML dokument. Digipost har derfor en «whitelist» med elementer og attrubitter som regulerer hva som er tillatt i HTML dokumenter.

Digipost tilbyr to ressurser som kan benyttes av avsendere når HTML dokumenter skal sendes. Begge ressursene har som formål å hjelpe avsendere med å utarbeide og sende HTML dokumenter som aksepteres av Digipost.

Digipost HTML validator

digipost-html-validator tilbyr muligheten til å sjekke om HTML dokumentet (eller malen bak dokumentet) som skal sendes vil bli akseptert av Digipost. Mer informasjon om bruk av denne validatoren finnes på GitHub. Denne validatoren er ikke tiltenkt brukt i drift når dokumenter sendes, men heller som et verktøy når dokumenter/maler utarbeides eller planlegges i forkant av faktisk utsendelser i produksjon.

Det er denne validatoren som faktisk benyttes av Digipost løningen i produksjon.

HTML policy

HTML validatoren er basert på en whitelist/policy med elementer og attributter. Denne whitelist er en del av validator-biblioteket og er også tilgjengelig på GitHub.