Onboarding av avsendere

For integrasjonspartnere (typisk leverandører av programvare) vil det ofte være et ønske å onboarde nye kunder (til bruk av Digipost tjenester) så enkelt og sømløst som mulig. For dette formålet tilbyr Digipost to brukerflyter hvor kunden kan opprette en Digipost virksomhetskonto (en forutsetning for å benytte Digipost-tjenester) og akseptere nødvendige Digipost vilkår og avtale med minimal manuell involvering fra Digiposts side.

Beskrivelsene er primært rettet mot systemleverandører som ønsker å tilby Digipost tjenester til sine kunder via sitt eget system.

Hel-automatisk flyt

Følegende hel-automatiske flyt krever ingen manuell involvering av Digipost. Det er viktig å merke at personen som oppretter Digipost virksomhetskontoen (steg 2) må ha signatur-rett i Brønnøysundregsisteret for den samme virksomheten.

1. Overgang fra integrasjonspartners «Digipost-side» til Digipost virksomhetskontoregistrering

Denne flyten vil typisk begynne fra integrasjonpartners nettsted hvor det finnes en web-side (eller lignende) som forteller litt om hvordan Digipost-tjenester benyttes i intergrasjonspartners system. En slik side kan være en del av intergrasjonspartners «Min side» eller ikke beskyttet bak innlogging. Der vil det også typisk stå en beskrivelse av denne prosessen og en lenke til å opprette en Digipost virksomhetskonto. URLen som lenken peker til skal være som følgende:

https://www.digipost.no/registrering/bedrift?partner-id=12345&redirect-url=https%3A%2F%2Fexample.com&nonce=abcde&org=987654321

Beskrivelse av URL parametere

2. Registrering av Digipost virksomhetskonto

Kunden oppretter Digipost virksomhetskonto i Digipost-løsningen. Som del av denne prosessen vil kunden velge partneren som systemleverandør. Når Digipost virksomhetskonto er ferdigregistrert hos Digipost vises en side (hos Digipost) med lenke til mottatt redirect URL (tilbake til integrasjonspartners system/nettsted). Denne URLen vil også inkludere følgende parametere:

Eksempel URL

https://www.partner.no/digipost-reg?sender-id=34567&dp-address=kunde123#1A2B&nonce=abcde

På dette tidspunktet er fullmakt for partner til å sende på vegne av ny kunde/avsender etablert. Kunde har også akseptert Digipost avtale og vilkår. Alt er klart fra Digiposts perspektiv for partnerløsning til å begynne å sende til Digipost på vegne av ny kunde/avsender.

3. Redirect tilbake til integrasjonspartners system

Kunde klikker på lenke (med redirect URL) etter Digipost virksomhetskonto er etablert (på Digipost nettsted). Partnerløsning tar i mot request med parametere og ferdigstiller Digipost oppsett/konfigurasjon i egen løsning. Mest viktig her er sender-id, som må benyttes når (tekniske) utsendelser til Digipost faktisk gjøres.

Halv-automatisk flyt

Følgende flyt dekker tilfeller når brukeren ikke har signatur-rett for virksomheten i Brønnøysundregisteret. Pga. dette er det et lite manuelt godkjenningssteg i flyten.

1. Overgang fra integrasjonspartners «Digipost-side» til Digipost virksomhetskontoregistrering

Dette steget er helt likt steg 1 i den hel-automatiske flyten beskrevet ovenfor.

2. Forespørsel om Digipost virksomhetskonto

Kunden forsøker å opprette Digipost virksomhetskonto i Digipost-løsningen, men får feilmelding at hun/han har ikke de rette rettighetene i Brønnøysundregisteret. Kunden får mulighet til å fylle ut et skjema (på web) med relevant virksomhetsinformasjon. Innsending av dette skjema resulterer i en søknad om godkjennelse av virksomheter hos Digipost suppport.

3. Registrering av Digipost virksomhetskonto

Digipost support gjennomfører en manuell sjekk av virksomheten og godkjenner virksomheten. Da er virksomheterskontoen opprettet i Digipost sammen med en fullmakt som gjør det mulig for integrasjonspartneren å sende på vegne av virksomheten. Alt er klart fra Digiposts perspektiv for partnerløsning til å begynne å sende til Digipost på vegne av ny kunde/avsender.

På dette tidspunktet er ikke brukeren, som opprinnelige ønsket å komme i gang med Digipost i integrasjonspartners løsning, kjent med at Digipost-kontoen er klar til bruk. Integrasjonspartneren er heller ikke kjent med virksomhetskonotoens avsender-id, som er en forutsetning når dokumenter skal faktisk sendes i Digipost. Derfor, ved godkjennelse av konto (steg 2), sender Digipost-løsningen en (back-end) request til en forhåndsdefinert URL med noen viktige parametere.

Eksempel URL

https://www.partner.no/digipost-reg?sender-id=34567&nonce=abcde

Denne URLen kan være en annen URL enn den som er beskrevet i steg 2 av den automatiske flyten. Det er vanlig at integrasjonspartners løsning sender ut en kommunikasjon til bruker når Digipost sender en request til denne URLen. Denne kommunikasjonen sier typisk at tjenesten er klar til bruk.