Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Send posten direkte fra pc-en med Digipost og Brevfabrikken

Med Digipost og Brevfabrikken sparer virksomheter betydelige ressurser ved å sende både fysisk og digital post direkte fra sine pc-er.

Enkelt å komme i gang

Brevfabrikken kan brukes på tvers av alle systemer virksomheten allerede bruker. Hvis du kan skrive ut til en vanlig printer, kan du sende til Digipost med Brevfabrikken. Du trenger kun å laste ned Brevfabrikkens løsning og opprette en Digipost-virksomhetskonto for å dra fordel av kostnads- og sikkerhetsfordelene i Digipost.

Når alle mottakere

Etter å ha sendt posten fra pc-en tar Digipost og Brevfabrikken seg av sorteringen. De som har Digipost-konto vil motta dokumentet i sin digitale postkasse. De som ikke har opprettet Digipost-konto nåes via fysisk post. Alt er sømløst, og dokumentet blir automatisk levert der mottaker ønsker å motta posten sin.

Sikkerheten er ivaretatt

Alle sikkerhetsfordelene til Digipost er inkludert. Mottakeren er sikker på at dokumentet kommer fra rett avsender. Avsender er sikker på at dokumentet blir levert til rett mottaker. Etablerte mekanismer i Digipost sikrer at dokumentet blir levert til rett digital postkasse og lagret kryptert i mottakers digitale arkiv.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog