Bokmål Nynorsk English
Registrer deg Register
Språk    Language    Bokmål Nynorsk English Tjenester privat Tenester privat Private Tjenester bedrift Tenester verksemd Business Hjelp Help Hjelp Help
For partnere For partnarar For partners For utviklere For utviklarar For developers Sikkerhet Sikkerheit Security Vilkår Terms
Du må oppgradere nettleseren din for å bruke Digipost. Les mer her.

Lindorff sender ut fakturaer og inkasso digitalt

Digitale krav blir raskere betalt

Inkassokrav som sendes ut digitalt, blir raskere betalt

Det viser en studie utført av kreditthåndteringsselskapet Lindorff. De sender ut inkassokravene gjennom Digipost, og tilbyr kundene sine flere digitale metoder for betaling.

Lindorff har begynt å bruke Digipost for utsendelse av fakturaer og inkasso fra Låneadministrasjon. Et av deres problemområder har vært at de har sendt mye post. Det har tatt tid og kostet mye penger. Nå sender de ut fakturaer og inkasso gjennom Digipost, og ser allerede at de sparer.

- Vi sender nå en tredjedel av forsendelsene våre fra Låneadministrasjon via Digipost. Det gjør at vi sparer mye penger i måneden, på porto og tid brukt på utsendelser, sier Torkel Sør-Reime, direktør Credit Services i Lindorff.

Tidligere måtte alle inkassokrav sendes med brev. Etter en lovendring i år har digitale kanaler som Digipost og e-post fått samme status, så lenge leveringen er sikker.

Pilotstudie

I november i fjor satte Lindorff i gang et pilotprosjekt for å se hvilken form for utsendelse av inkasso som var enklest for kundene og hva som førte til raskest betaling, fysiske brev eller digitalt. Prosjektet viste at de digitale fakturaene ble åpnet tidligere og betalt raskere.

– Det viktigste for oss i Lindorff er i hvilken grad posten blir åpnet og fører til handling. Studien viser at man handler raskere med digitale fakturaer, man tar tak i saken straks man åpner fakturaen. De digitale tjenestene er ofte enklere å bruke, og terskelen virker lavere. Et fysisk brev kan fort havne på avveie eller blandes med annen post, sier Sør-Reime. – Vi går over til digitale utsendelser der kundene og debitorene har felles nytte av det. Minst 30 prosent av alle utsendelser kan potensielt sendes digitalt, sier han.

Sikkerhet og varsling

Et av de viktigste målene for Lindorff er å få inn betalinger på fakturaer og inkassokrav som de sender ut. Derfor er de avhengig av at alle mottar utsendelsene i riktig tid, og betaler det de får. Dette er en av grunnene til at de har valgt å bruke Digipost.

- Å sende ut posten vår digitalt er et naturlig steg for Lindorff. Vi ønsker å gjøre det så enkelt som mulig for kundene våre å gjøre opp og hjelpe de med å finne gode løsninger på deres betalingsutfordringer. - Tilbakemeldingene fra kundene har vært positive. Vi er godt fornøyd med samarbeidet med Digipost, som er en trygg og kompetent aktør, sier Øystein Netteberg, produkteier lån i Lindorff.

Posten Norge opplever stor interesse for løsningene i Digipost, og ser at nordmenn har lett for å tilpasse seg den digitale hverdagen.

- Når inkassokravet sendes i Digipost, betyr det enklere tilgang for kundene. De varsles på e-post og SMS om at kravet har kommet. Det et gir økt trygghet for Lindorff som får bedre kontroll på om et inkassokrav er mottatt eller ikke, sammenlignet med tidligere da inkassokrav kun ble sendt via tradisjonell fysisk post uten varsling, sier direktør for Digipost, Thomas Mathisen i Posten Norge.

Du kan lese om lovendringen her.

Det er enkelt å komme igang med sending og mottak i Digipost.
Registrer din bedrift nå eller kontakt oss for mer informasjon.

Åpne Posten og Bring sin chatdialog