Legesenter sender digitale prøvesvar til pasientene.

Pasientene får raskt svar.

Digital post gir bedre pasientbehandling

Med Digipost får Oslo City Legesenter gitt raskere prøvesvar og frigjort mer tid for pasientene.

– Pasientene får raskere svar. Dette setter de stor pris på i en situasjon som kan være litt sårbar og bekymringsfull, forteller daglig leder i Oslo City Legesenter, Patrick Wullum.

Nær halvparten av kundene til Oslo City Legesenter har mulighet til å motta prøvesvarene sine gjennom Digipost. Ifølge Wullum gir dette en økonomisk og tidsmessig gevinst hos legesenteret.

– Med Digipost sparer vi 30 000 kroner i portokostnader i løpet av ett år. Det betyr at vi sparer 10 kroner per digitale utsendelse.

Har mer fokus på pasientene

Før ble prøvesvarene pakket i konvolutter, lagt på vekten og frankert ved hjelp av frankeringsmaskinen som var koblet opp til analog linje med Posten. Deretter ble de levert på et postkontor eller i en rød postkasse på nærmeste hjørne utenfor legesenteret.

– Med Digipost kan legen sende dette til pasienten, uten engang å måtte reise seg. Tiden som blir spart, kan legesenteret nå heller bruke på å følge opp pasientene bedre – helt fra de ankommer venteværelset til de er ferdig med utredningen, forteller Wullum, og innrømmer at dette er den største besparelsen de har.

Da han hørte om Digipost for første gang i 2015, innså han hvilket potensiale dette kunne ha for bedriften. I tillegg til å gjøre jobben smidigere og billigere når de skulle sende ut prøvesvar kunne Digipost også hjelpe dem med å få bedre tid til å følge opp pasientene.

Ønsker å kommunisere gjennom Digipost

I dag er det spesialistene, hovedsakelig gynekologer og hudspesialister, hos Oslo City Legesenter som bruker Digipost til de fleste prøvesvarene de sender til kundene sine. Planen fremover er å få alle legene til å kommunisere med kundene sine gjennom Digipost.

– Allmennlegene har fortsatt noen utfordringer ved at de skal kommunisere masse forskjellig til ulike kunder, som har ulike behov. Men planen er å gå mer digitalt inn i fremtiden, sier Wullum. Han forteller også at SMS-varselet som pasienten mottar når prøvesvaret er klart i Digipost, sammen med BankID-innlogging, var kriterier for at de valgte Digipost.

Alltid trygg på at posten kommer frem

Selv om det fortsatt finnes noen kunder som ennå ikke mottar digitale prøvesvar fra Oslo City Legesenter, kan Wullum være trygg på at prøvesvarene kommer frem til riktig mottaker. Selv når de prøver å sende dem digitalt.

– Selv om kundene ikke har Digipost, er det Posten som tar seg av det. Det har også spart oss for mye tid. Å bruke Digipost fra journalsystemet vårt minsker mulighetene for personlige feil og avvik i prosessen med å behandle brevene, avslutter Wullum.

Direktør i Digipost, Thomas Mathisen, mener dette er et skritt i riktig retning innen norsk helsevesen.

– Å lykkes med digitalisering av helsetjenester krever enklere gevinst for både bedriftene og pasientene deres. At en mer tilgjengelig kommunikasjon bidrar til å gjøre pasientene tryggere og samtidig spare penger for legesenteret, er et godt bevis på nettopp dette, forteller Mathisen.