Lettere tilgang til lønnsslippen

Med ca 286.500 utsendelser av lønnsopplysninger i året,
sparer Posten Bring betydelige beløp på bruk av Digipost.

En viktig modernisering

I dag går alle lønnsslippene til rundt 17.000 ansatte i Posten inn i Postens eget HR-system, uavhengig om de har pc på jobb eller ikke. De som ikke har pc-tilgang, får i tillegg lønnsslippen sin i posten.

— Dette har vært praksisen for et stort antall personer i Posten, ettersom mange mangler en fast arbeidsstasjon. Etter at vi inngikk avtale med Digipost, får de som har opprettet profil sine lønnsopplysninger direkte dit, forteller Hvalbye Berle.

Ca. 4000 av de ansatte har nå skaffet seg bruker på Digipost, og kan dermed motta viktig lønnsinformasjon direkte til sin egen digitale postkasse — hvor som helst. HR-lederen mener dette er en viktig modernisering av informasjonen til de ansatte, og tror antall brukere vil øke i takt med kjennskapen til Digipost i tiden framover.

Tilrettelegger for kontroll

— Med Digipost får de ansatte enklere et forhold til lønnsslippen sin. Av egen erfaring vet jeg at man ikke alltid tar seg tid til å logge seg inn i HR-systemet for å sjekke lønnen. De som har Digipost, får først et varsel om ny post. Deretter er slippen kun et par klikk unna.

Hvalbye Berle understreker at digitaliseringen av opplysningene tilrettelegger at man i større grad kan sjekke om lønnen stemmer, samtidig som man kan oppbevare informasjonen på et trygt og varig sted.

— De fleste av oss har vel opplevd å lete huset rundt etter f.eks. en lønns- og trekkoppgave. I Digipost har man sitt helt eget arkiv, hvor viktig informasjon kan systematiseres og lagres for fremtiden, sier Astrid Hvalbye Berle.