Vismas kunder betaler digitale fakturaer og inkassokrav raskere

Visma Collectors gir kundene mulighet til å betale fakturaer og inkassokrav gjennom Digipost. Resultatet er fornøyde kunder og løsningsgrad.

Det finnes flere måter å sende fakturaer og inkasso på i dag. Visma Collectors bytter til Digipost og eFaktura - av flere grunner.

— Det er viktig for oss å nå mottakerne på den måten de foretrekker. Vårt mål er at det skal være så enkelt som mulig å betale fakturaene, og hindre at den forsvinner i informasjonsflommen. Digipost er et svært godt verktøy for å løse disse utfordringene, sier Thomas Skjørten i Visma Collectors.

Får lettere kontakt

Man kan spørre seg om det finnes fornøyde inkasso- og fakturamottakere. For ingen vil vel egentlig ha fakturaer til betaling?

— Det kan du si, men når du først har en faktura som skal betales, så vil du motta den på best mulig måte slik at du kan betale den enkelt. Tilbakemeldingene vi har fått har vært positive. Vi har eksempler på kunder som har hatt utestående krav, men hvor vi ikke har vært i stand til å komme i kontakt med dem tidligere. Etter Digipost har vi fått kontakt med mottakeren som da har fått gjort opp kravene, sier Skjørten.

Flere store fordeler

Skjørten trekker frem andre fordeler ved Digipost-bruk knyttet til kostnader, sikkerhet og tid.

– Sikker leveranse til mottaker fjerner arbeidet og kostnadene ved returpost. Leveransetiden reduseres fra dager til minutter. Kombinert med nettbank-integrasjonen ser vi at utsendelser via Digipost fører til raskere betaling, forteller Skjørten.

En lovendring i 2017 åpnet for å sende inkassokrav i digital postkasse.

— For inkasso-brevene spesielt er garantert levering til korrekt person viktig for sikkerheten og personvern, da det ofte er sensitive dokumenter som sendes. I tillegg benytter Digipost SMS for å varsle om tilsendte brev som ikke er åpnet før forfallsdatoen. Vi ser at dette øker andelen som betaler, legger han til.

Tilpasser seg digital hverdag

Posten Bring opplever stor interesse for løsningene i Digipost, og ser at nordmenn har lett for å tilpasse seg den digitale hverdagen.

— Når inkassokravet sendes i Digipost, betyr det enklere tilgang for kundene. De varsles på e-post og SMS om at kravet har kommet. Det gir også økt trygghet for Visma som får bedre kontroll på om et inkassokrav er kommet frem til mottaker eller ikke, sier direktør for Digipost, Thomas Mathisen i Posten Bring.