Vi hjelper deg med GDPR

Samtykke

Mange bedrifter må innhente nye samtykker for å formidle kommersielle budskap til kunder. I Digipost har bedrifter gyldige samtykker, og med GDPR åpner muligheten seg for å kombinere administrative sendinger med kommersielle budskap. Allerede bruker over 2 800 000 nordmenn Digipost, hvilket utgjør ca. 50% av bedrifters kunder.

Sikkerhet og personvern

Digipost er en kryptert meldingstjeneste hvor brukerne eier sitt eget innhold. Sending gjøres direkte mellom avsender og mottaker, og Digipost leser ikke innholdet i meldinger. Brukerne autentiseres via BankID, slik at de sikkert kan identifiseres. Personvern og sikkerhet er innebygd i utviklingen av Digipost.

Innsyn og dataportabilitet

Med GDPR får enkeltpersoner rett til innsyn i hvilke personopplysninger virksomheter oppbevarer. Kunder kan og ta med seg sine personopplysninger fra en virksomhet til en annen. Dette kalles dataportabilitet. Innsyn og dataportabilitet håndteres enkelt i Digipost, slik at bedrifter slipper å utvikle egne innsynsløsninger.