Meldingstyper

Oppnå mer ved å bruke våre smarte meldingstyper. Skap mer verdi for bedriften og kundene.

Mann og dame jobber på datamaskin

Send faktura og inkasso

Alle virksomheter kan sende fakturaer i Digipost. Ny faktura varsles via e-post og push-varsel, og det er også mulig å bestille et ekstra SMS-varsel. Mottakeren kan enkelt betale kravet direkte i postkassen og har god oversikt over alle fakturaer i Digipost.

Å sende inkassokrav i Digipost er i tråd med inkassoloven og gir virksomheter en betydelig kostnadsfordel. Mottakeren får e-postvarsel ved mottak av kravet og en SMS-påminnelse hvis dokumentet ikke er åpnet dagen før forfall.

Avsenderen kan også henvise kunden til sin egen betalingsløsning eller side for opprettelse av nedbetalingsplan.

Send lønnsslipper

Digipost er en kryptert meldingstjeneste der lønnsslipper sendes direkte mellom identifiserte avsendere og mottakere. Kombinasjonen av kryptert lagring og sending sikrer at uvedkommende ikke får tilgang til lønnsslippene.

Digipost leser ikke innholdet i lønnsslippene og selger aldri opplysninger til tredjeparter. Dette gir Digipost et høyere sikkerhetsnivå enn e-post. Dessuten gir GDPR enkeltpersoner rett til innsyn i personlige data, og ved å sende lønnsslipper i Digipost, gir virksomheter arbeidstakere eierskap og tilgang til disse dataene, selv etter et jobbskifte.

Innkallinger som bidrar til å øke oppmøte

Digipost tilbyr funksjonalitet som gjør det enklere for mottaker å huske avtalen, og dermed økt oppmøte for avsender. Mottaker får relevante varsler med mulighet til å legge innkallingen direkte inn i kalenderen. Innkallinger i Digipost gjør at mottaker får raskt beskjed om avtalen, og avsender kan dermed få raskere tilbakemelding om tidspunktet passer. Avsender kan også legge til lenke som tar mottaker direkte til en side for å endre avtalen ved behov.

Digitalisering av returnerte spørreskjema

Digipost og Andvord Grafisk har utviklet en tjeneste for digitalisering av svarsendinger, som forenkler prosessen for virksomheter som sender ut spørreundersøkelser eller andre dokumenter. Mottakere får spørreskjemaer enten digitalt i sin digitale postkasse eller fysisk per post. Uansett metode får virksomheten alle svar tilbake i digitalt format (XML), og personopplysninger behandles i henhold til personopplysningsloven.

Andvord Grafisk tilbyr en mal for tolkning av fysiske svar, og utsendelsen kan gjøres gjennom Digipost, som distribuerer både digital og fysisk post. Fysiske svar returneres gjennom en returkonvolutt til Andvord, som skanner svarene og sender dem tilbake til virksomheten via Digipost.

Digitalisere fysiske bevis

Digipost er kostnadseffektivt sammenlignet med fysiske bevis og utvikling av egne applikasjoner. Samtidig bidrar virksomheter som sender bevis i Digipost til et bedre miljø ved å redusere plastkort.

Det er praktisk å samle bevis i postkassen hvor viktig informasjon allerede oppbevares, og mottakere unngår behovet for å laste ned en ekstra app. Med over 3 millioner brukere når avsendere en stor andel av sine brukere enkelt gjennom Digipost.