For privatpersonerFor bedrifterPersonvernerklæring

Personvernerklæring for Digipost

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som person. Det kan være navn, adresse, andre kontaktopplysninger og det kan være opplysninger som på en indirekte måte kan knyttes til deg som person.

I Digipost ønsker vi å gi deg som bruker god informasjon om hvordan vi oppbevarer og bruker de personopplysningene du har gitt oss i forbindelse med bruk av tjenester hos oss. Det er viktig for oss at du til enhver tid føler deg trygg på at vi oppbevarer og bruker disse opplysningene på en konfidensiell, riktig og lovlig måte.

1. Kort presentasjon av Digipost og relasjon til Posten Bring som behandlingsansvarlig.

Digipost er Posten Brings digitale postkasse. Gjennom denne tjenesten kan du som privatperson motta og oppbevare digital post. Det er således Posten Bring som eier tjenesten Digipost og det er Posten Bring som er behandlingsansvarlig for alle personopplysningene om deg som vi mottar når du tar i bruk tjenestene hos Digipost.

Du får som bruker av Digipost tilgang til din postkasse enten via vår nettside eller via Digipost sin egen app. Denne personvernerklæringen gjelder både ved bruk av nettsiden og bruk av Digipost sin app.

Det er Posten Bring som er behandlingsansvarlig etter norsk personvernvernlovgivning og som er ansvarlig for å påse at behandlingen av personopplysningene gjøres på en forsvarlig og lovlig måte i henhold til regelverket.

Posten Bring har utnevnt et eget personvernombud som du kan kontakte dersom du har spørsmål om hvordan dine personopplysninger behandles og du kan få hjelp til å utøve dine rettigheter etter personopplysningsloven.

Du kan kontakte Postens personvernombud på personvernombud@posten.no.

2. Digipost tar vare på dine dokumenter og personopplysninger

Alle dokumenter du oppbevarer i Digipost er krypterte og er din personlige eiendom. Digipost har ikke innsyn i din postkasse og kan ikke dele innholdet med noen andre uten at du har gitt oss tillatelse til det.

Som en digital postkasse sørger vi for at du som bruker kan motta digital post fra avsendere Digipost har avtale med. Digipost er derfor databehandler for avsenderne og sørger for at post de sender kommer trygt frem til deg som bruker av våre tjenester. Når post er levert til deg som mottaker, sender vi en leveringsbekreftelse til avsender. Fra det tidspunktet er posten din eiendom og det er kun du som beslutter videre behandling av denne.

Posten er ikke ansvarlig for innhold i post som sendes. Dersom du har spørsmål eller kommentarer til posten du mottar må du ta kontakt med avsenderen av posten du mottar i din digitale postkasse.

3. Nærmere om Digipost innsamling og bruk av personopplysninger

Digipost behandler personopplysninger om deg kun for å oppfylle avtalen vi har inngått med deg. Vi vil under nærmere fortelle hva vi bruker opplysningene til, hvilke opplysninger vi behandler og hvor lenge vi oppbevarer opplysningene vi samler inn.

3.1 Hva bruker Digipost opplysningene til?

3.2 Hjemmel for å behandle opplysningene

Mens du har en aktiv konto hos oss behandler vi opplysninger for å kunne gjennomføre den avtalen vi har inngått med deg. Vi har da hjemmel for å behandle opplysningene fordi disse er nødvendige for å oppfylle avtalen, jf personopplysningsforordningen art 6 b).

3.3 Hvilke opplysninger behandler vi om deg

Opplysninger ut over dette behandles kun dersom du har gitt samtykke til dette. Du kan til enhver tid trekke tilbake ditt samtykke. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

Digipost bruker Postens adresseregister for å motta oppdateringer fra folkeregisteret og gjennom dette sikre at Digiposts opplysninger til enhver tid er oppdaterte i forhold til vårt behandlingsgrunnlag. For å sikre korrekte og oppdaterte opplysninger vil ditt fødsels- eller D-nummer registreres i Postens adresseregister når du registrerer deg i Digipost, dersom dette ikke er registrert her fra før.

3.4 Hvor lenge opplysningene oppbevares (sletteregler)

Opplysningene som er nevnt over oppbevares så lenge du har en aktiv konto hos Digipost.

Informasjon om bruk og pålogging slettes imidlertid etter 2 år.

Brev og annet du mottar i din elektroniske postkasse kan du selv bestemme om du vil beholde eller slette. Når du sletter noe fra din digitale postkasse blir det umiddelbart slettet hos oss. Vi har backup av systemene våre, noe som betyr at slettede dokumenter vil finnes i disse i opptil 365 dager etter sletting.

3.5 Behandling av opplysninger etter at du har avsluttet din konto hos Digipost

Etter at du har avsluttet din avtale med Digipost må vi oppbevare noen opplysninger om deg i en overgangsperiode. Som hovedregel vil opplysninger om dokumenter, tilganger og annen informasjon om din post og postkasse oppbevares i 3 måneder etter at avtalen er avsluttet.

Vi må imidlertid oppbevare opplysninger om navn, fødselsnummer og varsler i tre år for å sikre historikk, feilsøking og mulige tvistesaker. Dette trenger vi for å kunne bevise at post har blitt levert til deg, og for å gi oss mulighet til å finne eventuelle feil i systemet dersom noe ikke går som det skal. Digipostadresse vil ikke slettes slik at vi sikrer at det ikke blir gitt ut duplikater.

Hjemmel for oppbevaring av nevnte opplysninger etter at avtalen er sagt opp er begrunnet i at Digipost har berettiget interesse for videre oppbevaring jf personvernforordningen art 6 f. Digipost har erfart at flere av våre kunder kan angre avslutningen eller at slettingen av kontoen var feilaktig avsluttet. Basert på dette mener Digipost at en oppbevaring av opplysningene i 3 måneder etter avslutning er berettiget og at lagring i disse tilfellene ivaretar de kundens interesser.

Dersom kontoen avsluttes etter et dødsfall oppbevares opplysningen om kontoen og avdøde i 12 måneder etter at vi mottar melding om dødsfall fra folkeregisteret. Dette for å sikre at opplysninger som er nødvendig for avdødes etterkommere ikke går tapt og at alle etterlatte får nødvendig og viktig informasjon.

4. Deling av personopplysninger

Digipost vil ikke utlevere opplysninger til utenforstående med mindre du som bruker av tjenesten samtykker til dette. Vi kan etter samtykke fra deg som bruker for eksempel utlevere fakturaer til din bank eller gi selskaper du velger mulighet til å hente informasjon. Dette er i så fall noe du som bruker styrer og eventuelle samtykker kan til enhver tid trekkes tilbake.

Dersom det er en forutsetning for å sende, motta eller arkivere meldinger og post i din postkasse, vil nødvendige personopplysninger utleveres for å utføre denne tjenesten. Det innebærer blant annet at for at vi skal kunne levere deg digital post etter avtalen må din digipostadresse leveres ut til eventuelle avsendere slik at de kan registrere denne og deg som mottaker.

Annen utlevering av opplysninger vil kun gjøres dersom dette blir pålagt og mottaker har rettslig hjemmel for et slikt utleveringskrav.

5. Bruk av databehandlere

For gjennomføring av noen av våre tjenester og oppfyllelse av avtalen vi har med våre brukere benytter Digipost i enkelte tilfeller underleverandører; databehandlere i personopplysningslovens forstand. Dersom vi benytter oss av en databehandleravtale inngås det særskilte avtaler og databehandleren kan kun bruke dataene for å gjennomføre oppdrag på Digipost sine vegne. Digipost sine databehandlere blir pålagt å behandle data i tråd med denne personvernerklæringen.

6. Rett til innsyn, retting og sletting av dine opplysninger

Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg.

Som bruker av Digipost har du alltid rett til å få innsyn i hvilke opplysninger vi har registret om deg. Alle kontaktopplysninger vi har registrert om deg er tilgjengelig via Digipostkontoen din. Du kan her se hvilke opplysninger vi har registrert og selv korrigere noen av opplysningene dersom du oppdager at opplysningene er feilaktige eller utdaterte. Ønsker du innsyn i eventuelle andre opplysninger vi har registrert kan du ta kontakt med Personvernombudet, se kontaktinformasjon under.

Du kan ellers enkelt selv logge deg inn i din postkasse å slette eller laste ned det du har mottatt og lagret.

Du kan også kreve opplysninger om det selv slettet i forbindelse med avslutning av din konto, med mindre Digipost har begrunnet behov for videre oppbevaring.

For enkelte tjenester i Digipost kan du velge om du ønsker å gi oss samtykke til å bruke informasjon om deg slik at vi kan levere tjenesten. Du kan til enhver tid trekke tilbake samtykker du har gitt oss. Dette kan du selv administrere ved å gå til "Dine samtykker og apper" i innstillingene.

For å utøve dine rettigheter kan du kan ta kontakt med vårt personvernombud – kontakt personvernombud@posten.no

Du kan også ta kontakt med Datatilsynet dersom du ønsker å klage på vår behandling av personopplysninger, www.datatilsynet.no

Datatilsynet Postboks 458 Sentrum 0105 Oslo

7. Informasjonssikkerhet

Posten har som mål at Digipost skal være den sikreste digitale postkassen i Norge og benytter anerkjente standarder og beste praksis i vårt arbeid med sikring av din postkasse og utveksling av informasjon.

Digipost gjennomfører jevnlige risikovurderinger og sikkerhetstester av løsningene og er i god dialog med myndigheter og andre sikkerhetsmiljøer for å følge de beste standarder.

Våre viktigste sikkerhetstiltak er:

Digipost oppdaterer og vurderer våre sikkerhetstiltak løpende.