Digipost API v7

For digital post utsendelser som er hyppigere, og ikke knyttet til interne batch prosesser, er API-et til Digipost en fornuftig løsning. Dette API-et baserer seg på REST arkitekturen.

Digipost tilbyr klientbibliotek for API-et for enten Java eller .NET. Dette er oftest en enklere løsning og sikrer korrekt bruk av sikkerhetsmekanismer og generering av XML som validerer.

Digipost API

If you wish to send digital mail in smaller volumes, but more often, then our API is a sensible solution. Our API is based on the REST architecture.

Client libraries for the Digipost API are available in both Java and .NET. We encourage you to use these libraries to reduce development time, ensure correct security implementation and generate valid XML.

.NET klientbibliotekNuget pakkeKildekode på GitHubDokumentasjon
Java klientbibliotekMaven CentralKildekode på GitHubDokumentasjon
.NET client libraryNuget packageSource code on GitHubDocumentation
Java client libraryMaven CentralSource code on GitHubDocumentation

APIet krever bruk av Digipost's egen sikkerhetsmekanisme og opplasting av virksomhetssertifikat på avsenders Digipost virksomhetskonto.

The Digipost API requires the use of Digiposts own security implementation and uploading your organisation's enterprise certificate to your Digipost organisation account.

Til de som skal sende brev i Digipost fra en web applikasjon, tilbyr Digipost en eksempel .NET web applikasjon som viser hvordan .NET klientbiblioteket kan benyttes både fra et funksjonelt og teksnisk ståsted.

If you wish to implement sending of digital mail from a web application, we have created an example .NET web application which shows how the .NET client library can be used from both a functional and technical perspective.

Denne seksjonen av plattform dokumentasjonen inkluderer beskrivelse av alle endepunkter om eksisterer i APIet med informasjon om hvilke HTTP-headere som skal benyttes.

This section of the platform documentation includes a description of all the available endpoints in the Digipost API and information on which HTTP headers should be used.