Identifiser mottaker

Identifiser mottaker benyttes typisk når man har behov for å sjekke om én spesifikk person er en Digipost bruker. Dette kan være nyttig både i forkant av en utsendelse og i en prosess hvor egen kundedatabase oppdateres med Digipost-adresser. Man kan identifisere en mottaker ved hjelp av fødselsnummer, Digipost-adresse eller navn og gateadresse.

Identify recipient should be used if you need to just check if one specific person is a Digipost user. This can be useful both prior to sending digital mail and as part of a process where (for example) a customer database is being updated with Digipost-addresses. You can identify a person by personal identification number (fødselsnummer), Digipost-address or name and street address.

Endepunkt

Endpoint

https://api.digipost.no/identification

Verb

http post

Request


<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<identification xmlns="http://api.digipost.no/schema/v8" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <personal-identification-number>01013300001</personal-identification-number>
</identification>

Response


<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<identification-result xmlns="http://api.digipost.no/schema/v8">
    <result>DIGIPOST</result>
</identification-result>

  

Kommentarer

Additional comments