Opplasting av sertifikat

Uploading your business certificate

For å kommunisere med Digipost på en sikker måte må du ha et sertifikat du kan bruke til å signere meldinger. Et slikt sertifikat inneholder en privat og en offentlig nøkkel. Den private nøkkelen lagres hos deg og brukes til å signere meldingene du sender, mens den offentlige nøkkelen lastes opp til Digipost og brukes av oss til å verifisere meldingenes signatur.

In order to communicate with Digipost in a secure manner, you must sign your messages with an enterprise certificate. An enterprise certificate includes both a private and public key. The private key is used to sign messages. You are responsible for storage of this private key. The public key is uploaded to Digipost and is used by the Digipost solution to verify the signature of the message.

Digipost støtter to typer sertifikater. Du kan enten kjøpe et virksomhetssertifikat hos Buypass og laste det opp til Digipost, eller du kan la Digipost generere et sertifikat. Sertifikater generert av Digipost kan bare brukes til å signere meldinger som sendes via rest-grensesnittet. For andre tjenester og for forsendelser med krav om uavviselighet kreves et Buypass-sertifikat.

Digipost supports two types of certificates. You can either buy an enterprise certificate from Buypass and upload it to Digipost or you can let Digipost generate a certificate for you. You can use the Digipost generated certificate to sign your requests when using our rest api. For other services and where full non-repudiation is required, a certificate from Buypass is required.

For å generere eller laste opp et sertifikat går du til din Digipost virksomhetskonto. Der velger du «Integrasjon» > «Enkeltutsendelser» > «Instillinger for enkeltutsendelser». Du får da to valg, «Last opp virksomhetssertifikat» og «Generer Digipost-sertifikat» og du velger det som passer.

To generate a Digipost certificate or upload a Buypass certificate, go to your Digipost organisation account. Then choose "Integrasjon" > "Enkeltutsendelser" > "Instillinger for enkeltutsendelser". You can then choose to either generate or upload a certificate based on your needs.