Brannmuråpninger / IP adresser

I noen miljøer hos avsendere vil det være nødvendig å åpne for IP adressene som Digipost benytter. Følgende er en oversikt over IP adressene som benyttes av Digipost.

Innkommende trafikk

Utgående trafikk, bortsett fra epost

Utgående epost