Fysisk print med Digipost

Som avsender kan du angi at Digipost skal printe og levere brev i ordinær postkasse dersom mottakeren ikke er Digipost-bruker. Dette er ment å forenkle dokumentdistribusjon ved at du kun trenger forholde deg til ett enkelt integrasjonspunkt for elektronisk og fysisk distribusjon. Bruk av Digipost sin printtjeneste er valgfritt.

Brev printes én gang i døgnet på ordinære virkedager. Brev som sendes inn før 20.00, vil normalt sendes til print neste ordinære virkedag, dersom de ikke kan leveres i Digipost.

Print i Digipost
TosidigDigipost benytter dobbeltsidig print
Sort-hvitt/gråtoneDokumenter printes i sort-hvitt/gråtone
300 dpiUtskriftskvaliteten er 300 dpi (dots per inch/punkter per tomme)
Cover sheetDigipost genererer en standard forside med korrekt plassert mottaker- og returadresse. Baksiden av forsiden er blankt. Selve dokumentet begynner på ark nummer 2, dvs. side 3.
VinduskonvoluttBrevene sendes i generiske vinduskonvolutter som viser mottaker- og returadresse fra den genererte forsiden.

1. Hvordan ta i bruk Digipost sin printtjeneste

 1. Inngå print-avtale med Digipost.
 2. Generer pdf-dokument som tilfredstiller Digipost sine krav for printbarhet.
 3. Generer en utsendelse (enten via batch grensesnitt eller Digipost API), hvor det er definert brevet skal til fysisk print hvis mottaker ikke er Digipost-bruker.
 4. Test via Digipost testkonto at utsendelsen er korrekt.
 5. Gjør en prøveutsendelse i Digipost sitt prod-miljø til et fåtall brukere. Verifiser at fysisk print er ok.
 6. Du er nå klar for å sende med printstøtte i produksjon.

2. Krav til printbarhet

 1. A4, stående eller rotert mot klokken.
 2. PDF-versjon 1.7 eller mindre.
 3. Hver side må ha plass til strekkode i venstre marg (0mm,95mm) (15mm,175mm). Se eksempel-pdf.
 4. Fonter som ikke er standard må embeddes i pdf.
 5. Pdf-filene kan ikke være passordbeskyttet.

3. Angi fysisk postadresse og returadresse

Dersom du ønsker å angi at et brev skal printes og sendes fysisk, må du – i tillegg til ordinær mottakeridentifikasjon – angi mottakerens fysiske postadresse, samt den fysiske returadressen som skal benyttes dersom brevet ikke når frem via vanlig postlevering.

Eksempler på hvordan du kan angi fysisk postadresse finner du i eksempelpakken for batch og i Digipost API-dokumentasjonen.

Den fysiske adressen som du angir printes på et forsideark som legges ved dokumentet som ble sendt til Digipost. Dette forsidearket plasseres som øverste ark i konvolutten slik at både mottakers adresse og returadressen vises i konvoluttvinduet. På nedre halvdel av forsidearket vises en rekrutteringsmelding som informerer at dette dokumentet kunne ha vært mottatt digitalt hvis mottaker hadde Digipost-konto. Denne rekrutteringsmeldingen kan tas bort hvis avsender ønsker det. Send da en e-post til support@digipost.no.

4. Feilhåndtering

Sending av fysisk brev via Digipost kan feile dersom pdf-en ikke tilfredstiller krav til printbarhet, eller om den angitte fysiske postadressen ikke er en komplett/gyldig postadresse i henhold til Postens krav til postadresser. Disse feilene vil som regel bli oppdaget ved validering av utsendelsen hos Digipost. Brevene som ikke kan sendes eller printes, vil angis med en feilstatus i kvitteringsfilen eller HTTP-responsen. For andre typer feil (som normalt ikke skal forekomme) vil du bli varslet av Digipost.

Har du spørsmål angående print kan du kontakte oss.