Open Source-prosjekter som hjelper deg igang.

For å integrere ditt system med Digipost kan det være fint å ha eksempelkode å se på. Disse prosjektene hjelper deg å komme igang.Se våre prosjekter på GitHub.

Digipost API klientbibliotek for Java

Hvis du skal bruke Digipost APIet for enkeltutsendelser og bruker Java, er dette biblioteket for deg.Les mer her.

Digipost API klientbibliotekt for .NET

Hvis du skal bruke Digipost APIet for enkeltutsendelser og bruker .NET, er dette biblioteket for deg.Se prosjektet på GitHub.