Digipost test-miljø

Det er mulig for virksomheter å teste sin integrasjon med Digipost før den produksjonstettes. Tidligere ble dette gjort ved å benytte virksomhet test-kontoer i Digiposts produksjonssmiljø, men nå skal all testing av integrasjoner gjøres i Digiposts test-miljø.

Bruk av Digipost test-miljø

Test-miljøet til Digipost er et komplett miljø hvor det er mulig å både sende og motta. Dvs. nesten all funksjonalitet som eksisterer i produksjonsmiljøet eksisterer også i test-miljøet. Feks. alle endepunktene i REST APIet er tilgjengelig og det er mulig å logge inn på en test-mottakers postkasse for å verifisere mottak av dokumentet. Test-miljøet og produksjonsmiljøet benytter forskjelle URLer.

URLen til test-miljøet til Digipost er https://test.digipost.no.

Digipost virksomhetskontoer

Digipost virksomhetskontoer i test-miljøet må opprettes av Digipost. Ta kontakt med salg@digipost.no for å få opprettet en virksomhetskonto i test-miljøet. Når du får informasjon om kontoen i test-miljøet vil vi også sende deg fødselsnummeret til en test-bruker som kan logge inn på denne virksomhetskontoen og gjøre den nødvendige konfigurasjonen (feks. laste ned virksomhetssertifikat til API integrasjon).

URLen til virksomhetskontoen i test-miljøet er https://test.digipost.no/bedrift.

Mottakere

Når virksomhetskontoen er klar til bruk er neste steget å etablere minst én test-mottaker som kan sendes til. Det er to steg som må gjennomføres for å etable en test-mottaker i Digiposts test-miljø.

  1. Fødselsnummer til mottaker må hentes fra Tenor testdatasøk.
  2. Når fødselsnummer er valgt, må en Digipost-konto etableres for den test-brukeren/fødselsnummeret. Det gjøres ved å gå til https://www.test.digipost.no/registrering/person og fullføre registreringsprosessen der (velg TESTID ved ID-porten autentisering). Hvis brukeren er allerede registrert i Digipost fra før, velg et annet fødselsnummer fra Tenor testdatasøk.

Sende

Med en virksomhetskonto og minst en mottaker etablert (med Digipost-konto) kan det sendes dokumenter via Digiposts REST API (i test-miljøet). Det er mulig å identifisere test-mottakere både ved bruk av fødselsnummer eller navn og adresse.

Det er selvfølgelig mulig å sende til gyldige fødslesnummer som ikke har Digipost-konto. Mottaker vil da bli merket som identifisert (ikke Digipost-bruker) i den tekniske responsen som returneres.

Det er mulig å definere i requesten at dokumentet kan sendes som fysisk post. Responsen vil indikere at dokumentet blir sendt som fysisk post, men i test-miljøet vil dokumenter aldri faktisk bli sendt til print og postlagt.

Annet

Det er veldig viktig at personsensitiv informasjon ikke sendes når testing gjennomføres i Digiposts test-miljø. Brukere av test-miljøet må ikke regne med at data som sendes ikke er synlig for andre parter.