Spørsmål og svar for utviklere

Kan jeg sende mer enn ett dokument i en forsendelse?

Ja, det kan du. Dette er støttet i både Digipost APIet og batch grensesnittet. En forsendelse består alltid av ett hoveddokument, som i tillegg kan ha inntil 99 ytterligere dokumenter som vedlegg.

Hva skjer når jeg sender en faktura i Digipost?

Et dokument kan sendes som faktura i Digipost. For at dokumentet skal vises med betalingsinformasjon angir du tilleggsinformasjon som beløp, KID-nummer, og forfallsdato sammen med selve fakturadokumentet. Informasjonen vises tydelig i mottakerens postkasse, som blant annet gjør det enkelt å klippe og lime informasjonen inn i nettbanken. Mottakeren kan også enkelt betale fakturaen direkte i Digipost.

Ideelt bør kun dokumenter som skal resultere i en aktiv betaling av mottaker sendes som faktura i Digipost. Det er viktig å skille mellom hva som er ren dokumentasjon for mottakeren og hva som faktisk er en faktura. For eksempel bør ikke en kreditnota sendes som en faktura, da dette er ren dokumentasjon av penger som mottaker har til gode. I tilfeller der mottakeren har satt opp Avtalegiro for betalingsmottakeren bør dokumentet sendes som et vanlig dokument i stedet for som en faktura. Grunnen til dette er at fakturaene automatisk håndteres av banken for mottakere med Avtalegiro.

Får jeg kvittering når et dokument er levert til en mottaker i Digipost?

Alle forsendelser til Digipost vil resultere i en kvittering med status på forsendelsen. I batch grensesnittet vil Digipost levere en mottakskvittering på SFTP-området ditt hos Digipost. I etterkant av prosesseringen av Batch-jobben, vil en ny kvittering være tilgjengelig på SFTP-området ditt med status for hver forsendelse. Digipost APIet vil i alle tilfeller returnere en hensiktsmessig HTTP-respons.

Batch-jobber med en høy andel valideringsfeil i XML-dataene vil gå til manuell godkjenning. Dette er for å beskytte mot store systematiske feil hos avsender. I disse tilfellene sendes det en e-post med videre detaljer til e-postadressen i kontaktinformasjonen til avsender på Digipost virksomhetskontoen. Hvis jobben er godkjent av avsenders kontaktperson, vil avsender få kvittering på jobben som vanlig på SFTP-området sitt hos Digipost.

Terskelen for andel valideringsfeil som resulterer i manuell godkjenning, er en konfigurerbar innstilling som settes for hver enkelt avsender av Digipost support.

Hvor lang tid tar det før Digipost leverer en kvittering/respons på en jobb eller forespørsel?

Tiden det tar mellom jobbfilen er lastet opp til avsenders SFTP-område hos Digipost og kvittering leveres avhenger av jobbstørrelsen og identifiseringsmekanismen (fødselsnummer vs. navn, adresse og tilleggsinformasjon). Digipost har en «garantert responstid»-innstilling som kan settes i antall minutter for hver enkelt avsender. Denne innstillingen bør tilpasses sendingsmønsteret til avsender. For eksempel er antagelig innstillingen mindre viktig hvis mottakersplitter kjøres uavhengig av masseutsendelsene. Om mottakersplitten kjøres som en jobb i forkant av masseutsendelsene bør derimot avsender ha et bevisst forhold til betydningen av denne innstillingen.

Alle forespørsler til Digipost APIet responderer i løpet av veldig kort tid, i tråd med forventningene til en slik teknologi/arkitektur.

Kan jeg sende post til mottakere via en testkonto i Digipost?

Forskjellen mellom en avsenders test- og produksjonskonto er at et dokument ikke distribueres til mottakeren når dokumentet er sendt via en testkonto. Begge kontoene befinner seg i Digipost sitt produksjonsmiljø, hvilket betyr at all data er produksjonsdata.

Hvis du ønsker å gjøre en faktisk utsendelse fra testkontoen (for eksempel i en ende-til-ende test), kan vi legge til testbrukere som kan motta dokumenter fra testkontoer.

Får jeg vite om dokumentet er lest av mottakeren i Digipost?

Nei, i utgangspunktet får du ikke vite om individuelle dokumenter er lest eller ikke. Digipost leverer kun en bekreftelse på at dokumentet er levert til mottaker.

Digipost leverer en separat tjeneste som gjør det mulig å bestille en åpningskvittering når brevet åpnet hos mottaker. Hvis avsender krever åpningskvittering hos mottaker, må mottaker akseptere at avsender får beskjed om åpningen for å lese brevet. Avsenderen kan se status på brev som krever åpningskvittering i administrasjonsgrensesnittet for virksomheter i Digipost.

Hvordan identifiserer Digipost personer?

En person kan identifiseres med fødselsnummer, Digipost-adresse, person-alias eller navn, adresse og tilleggsinformasjon. Når en person er identifisert, sjekkes det om denne personen er Digipost-bruker eller ikke.

Hvordan får jeg satt opp en testkonto?

Send en e-post til Digipost support for å få satt opp en Digipost testkonto. For å sette opp en testkonto må vi ha en kontoadministrator og kontaktperson hos avsender.

Kan dokumenter sendes til fysisk print via Digipost?

Digipost leverer også en fysisk printtjeneste. Printtjenesten til Digipost er et alternativ når identifisert mottaker ikke er en Digipost-bruker. Videre informasjon om print finnes i den generelle dokumentasjonen om fysisk print i Digipost.

Finnes det noen begrensninger i Digipost sin printtjeneste?

Kravene til printbarhet finnes i den generelle dokumentasjonen om fysisk print i Digipost.

Hvordan blir Digipost-mottaker varslet når ett dokument er mottatt?

Alle mottakere vil bli varslet per e-post når ett dokument er mottatt, med mindre de har reservert seg mot varsler om ny post. Det er e-postadressen mottakeren har registrert i Digipost som brukes til e-postvarsling. Avsenderen kan også bestemme om og når en eventuell SMS skal sendes til mottakeren.

Mottakere kan velge å skru av eller på varsling fra Digipost, og har følgende innstillinger i sin brukerkonto:

  • E-post om nye brev
  • E-post om frister i brev
  • Ukentlig e-post om uleste brev
  • SMS om ekstra viktige brev

E-postvarsler blir sendt ut hver fjerde time (kl. 24.00, 4.00, 8.00, osv.). Det betyr at mottakeren kun blir varslet én gang selv om du sender flere dokumenter innen de definerte fire-timers tidsperiodene.

Hvordan fungerer versjonering av Digipost API og batch grensesnitt?

Introduksjon av ny funksjonalitet i Digipost vil noen ganger resultere i endringer i batch grensesnittet og Digipost API-et. Begge grensesnittene er versjonerte og Digipost støtter på nåværende tidspunkt alle tidligere versjoner fra og med første versjon.

Eksisterer det noen tekniske forutsetninger for integrasjon med Digipost?

Digipost-løsningen er bygget på åpne standarder. Integrasjon med Digipost legger derfor få føringer på valg av teknologi hos avsender. Batch grensesnittet til Digipost baserer seg primært på XML- og SFTP-teknologier. Digipost API-et baserer seg på åpne webstandarder og kan brukes på tvers av klientteknologier.

Klientbiblioteker for Digipost APIer er tilgjengelig i både Java og .NET.

Hva er en UUID, og hvordan kan jeg generere en?

Fra og med versjon 5 av Digipost APIet og versjon 2.1 av batch grensensnittet er det støtte for å angi en Universally Unique Identifier (UUID) per dokument til en mottaker. Dette er en ID på ett kjent format som brukes i mange sammenhenger. Fordelen med denne typen ID er at man praktisk talt er garantert å få en unik ID som ikke er brukt i andre sammenhenger, om man genererer de på riktig måte.

En UUID har et bestemt format: Et eksempel på en UUID er baf84bb1-f38a-4254-aaa9-28ea1b6393ab. Det er altså 32 heksadesimale siffer (dvs ett vanlig siffer eller en av bokstavene a-f), separert med fire bindestreker på bestemte steder i strengen.

Hvordan blir jeg godkjent som avsender slik at jeg kan sende dokumenter til Digipost-mottakere via min produksjonskonto?

Om du ønsker å gjøre en direkte integrasjon med Digipost (dvs. ikke sende dokumenter via en av våre partnere), kreves det en verifisering ved bruk av testkontoen din. Det er laget en utfyllende beskrivelse av integrasjonsprosessen som beskriver stegene du må gjennom før du kan sende de første dokumentene fra produksjonskontoen din.

Er Digipost-adressen å betrakte som en sensitiv personopplysning?

Nei, Digipost-adressen er ikke å betrakte som en sensitiv personopplysning. Denne informasjonen kan lagres i klartekst hos avsender og kan vises i sluttbrukerens grensesnitt.