Digipost løsninger for helse- og omsorgssektoren

Digipost tilbyr primært to tjenester for distribusjon av dokumenter til mottakere i helsesektoren. Den første løsningen er tilgjengeliggjøring av API-et til Digipost på Norsk Helsenett (NHN). Den andre løsningen benytter Digipost sin egen postkasse på NHN.

Digipost API på NHN

En helseaktør som enten av sikkerhets- eller tekniske årsaker ikke kan sende brev til mottakere over internett kan fortsatt benytte API-et Digipost. API-et til Digipost kan aksesseres på en URL som er tilgjengelig for løsninger og infrastukturer som har bare tilgang til NHN. Selve endepunktene og funksjonaliteten som eksponeres er helt lik på tvers av inngangene. Dette er den preferte Digipost løsingen for helseaktører som kommuniserer over NHN.

Utsendelser av helsedokumenter/epikriser til Digipost sin NHN-postkasse

Digipost kan også motta epikriser over Norsk Helsenett til Digipost sin egen postkasse på Norsk Helsenett som kan adresseres til fra journalsystemer og tilknyttet meldingsformidlere.

Sikkerhet i Digipost sine løsninger for helse- og omsorgssektoren

Sikkerhetsmekanismene som eksisterer er avhengig av løsningen som benyttes. Bruk av API-et til Digipost over NHN inkluderer de samme Digipost sikkerhetsmekanismene som eksister for avsendere som sender over internett (dette er utover sikkerhet som NHN tilbyr på egenhånd). Se egen beskrivelse for sikkerhetsmekanismene som eksisterer for bruk av postkassen til Digipost på NHN.