Tilgjengelighet for alle

Som avsender er du ansvarlig for at meldingene du sender er lesbare for mottaker, uavhengig av alder, funksjonsevne og utdanningsnivå. Informasjonen i meldingene skal være mulig å bruke av de som trenger ulike hjelpemidler som for eksempel skjermleser. Alle dokumenter skal oppfylle kravet om universell utforming, uavhengig om avsender er privat eller offentlig virksomhet.

Det er fullt mulig å lage universelt utformede pdf-dokumenter, når du sørger for at grunnlagsdokumentet har riktig formattering, korrekt bruk av overskrifter, nok kontrast og så videre. Hvis du bruker bilder i dokumentet, er det viktig at de legger til alternativ tekst som beskriver bildet for ikke-seende.

Les mer om kravene for utforming av dokumenter hos UU-tilsynet.